Šta je obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih privrednih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga.

Ko može pokrenuti obrt?

Svako lice uz ispunjavanje opštih i posebnih uvjeta u skladu sa Odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima može obavljati obrt kao:

OSNOVNO ZANIMANJE – ako nije u stalnom radnom odnosu;

DOPUNSKO ZANIMANJE – samostalnim radom i ako je u stalnom radnom odnosu, te lice koje je ostvarilo pravo na penziju sa 65 godina starosti ili 40 radnog staža;

DODATNO ZANIMANJE – isključivo putem zaposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosu kod vlasnika obrta;

ZAJEDNIČKI OBRT – dvoje ili više fizičkih lica mogu zajednički obavljati obrt uz obavezu potpisivanja ugovora o zajedničkom obavljanju obrta.

*Strani državljani uz ispunjavanje drugih uslova treba da posjeduju i radnu dozvolu.

Koliko je vremena potrebno za otvaranje obrta?

Od 7 do maksimalno 30 dana je potrebno za otvaranje obrta u FBiH.

Koji je proces pri pokretanju obrta u Federaciji BiH?

1. Podnošenje zahtjeva za otvaranje obrta u nadležnoj općinskoj službi

Potrebna vam je sljedeća dokumentacija za pokretanje obrta u FBiH:

  • Zahtjev za otvaranje obrta
  • Dokaz o stručnoj spremi neophodnoj za obavljanje obrtne djelatnosti (za poljoprivredni obrt nije potreban dokaz o stručnoj spremi)
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (koju možete dobiti u Centru za socijalni rad)
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uvjerenje općinskog suda da nemate izrečenu mjeru ili zabranu obavljanja obrta
  • Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (Porezna uprava)

*Napomena: Ukoliko otvarate obrt za dodatno zanimanje, potrebno je uvjerenje o radnom odnosu koje vam može izdati vaš poslodavac, a za poslovne ili stambene prostore je potrebna ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova.

2. Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta Odsjek za privredu

U periodu od 7 dana biste trebali dobiti odobrenje za obavljanje obrta. U najkasnijem slučaju, u roku od 30 dana.

3. Izrada pečata

Kada dobijete odobrenje za obavljanje obrta, podatke iz Rješenja ćete koristiti za pravljenje pečata za čiju izradu vam treba maksimalno 48 sati.

4. Dobijanje Obavještenja o razvrstavanju prema klasifikaciji/šifri djelatnosti i dobijanje Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)

Nakon izrade pečata, vlasnik djelatnosti će u Poreznoj upravi zatražiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti i Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj. Pri zahtjevu za izdavanje ovih dokumenata, potrebno je popuniti posebni obrazac, priložiti kopiju Rješenja koje vam je dodijelila općinska služba, te kopiju lične karte. Izdavanje ovih dokumenata traje do 24 sata.

5. Otvaranje žiro računa u banci

Da biste otvorili žiro račun u banci, u glavnom vam trebaju sljedeći dokumenti: Zahtjev za otvaranje računa, ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti, zatim ovjerena kopija CIPS-a te izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

6. Prijava radnog odnosa

Potrebno je izvršiti prijavu vlasnika u radni odnos, osim ukoliko se radi o dopunskoj djelatnosti. Zakon o jedinstveno sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa nalaže da je svaki poslodavac dužan prijaviti uposlenike u jedinstveni sistem porezne uprave. To se radi popunjavanjem obrasca JS 3100.

7. Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju

Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju se vrši odmah nakon prijave zaposlenika, odnosno vlasnika obrta. Vlasnik obrta može raditi i bez fiskalne kase dok traje procedura zahtjeva za fiskalizaciju, jer ovaj proces može duže trajati. Za novu kasu će vam u prosjeku trebati između 500 i 750 KM.

Šta nakon registracije obrta?

Obrtnik je dužan otpočeti sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja o odobravanju obavljanja obrta. Od dana konačnosti rješenja obrtniku počinju teći prava i obaveze u skladu sa propisima. Obrt je moguće privremeno obustaviti ili trajno zatvoriti .

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *