Obrtnička komora Tuzlanskog kantona

OKTK je samostalna, nevladina, nestranačka, javno-pravna asocijacija obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i drugih lica koja se učlane u Obrtničku komoru kantona u skladu članu 84. stav 4 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine F BiH” broj: 35/09), a obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona.

Trusted
Clients
Finished
Projects
Years of
Experience
Visited
Conferences

Pokrenite svoj prvi biznis

Sve što vam je potrebno za pokretanje vlastitog obrta, možete pronaći u prostorijama OKTK.

Obrtnička komora Tuzlanskog kantona djeluje na području općina i gradova: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice.

Povežite se sa 10.500 obrtnika

Članovi Obrtničke komore imaju pravo:

  • da biraju i budu birani u organe i tijela Obrtničke komore kantona
  • da budu redovito izvještavani o radu Obrtničke komore kantona
  • da upravljaju Obrtničkom komorom kantona putem izabranih predstavnika.

Članovi Obrtničke komore kantona mogu postati trgovačka i privredna društva i druga pravna lica, osnovana po drugim zakonima.

 

Nedžad Nuhanović

predsjednik komore