31. August 2016 - 11:54
I.             PREDMET  JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, sa pozicije 21010006 – “Podrška razvoju kantona”, a koji se odnosi na sljedeće programe: 1.      sufinansiranje projekata promocije i razvoja poduzetništva do                50.000,00 KM 2.      subvencije za podršku obrtničkim komorama do                                   15.000,00 KM 3.      subvencije za podršku obrtu  do                                                             100.000,00 KM 4.      subvencije IT poduzetništvu do                                                             155.000,00 KM 5.      subvencije za podršku MSP do...
TENDERI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...
SAJMOVI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...