21. Juli 2017 - 14:04
Održana je 2 Sjednica Skupštine Obrtničke komore TK 19.07.2017. godine u prostorijama Doma Kulture „Plava sala“ u Opštini Srebrenik na kojoj su prisustvovali slijedeći članovi: Mehmed Bandić, Delić Izet, Ervin Čergić , Alić Hajrudin , Adin Hrnjić, Fikret Hrnjić, Halilović Šahsudin,  Avdo Halilović, Rasim Hamidović,  Ševal Čorsuljić,  Alija Kahrimanović,  Vahidin Mustafić,  Željko Babić, Begović Mirza, Šabić Mina, Hasan Duraković, Mersed Džinović,Suad Močić, Osman Memić, Nermin Ibrišević, Nedžad Nuhanović, Mekić Samir, Almedin Sejdinović, Anel Kahrimanović, Ajša Puzić, Zijad Šabanović i Vahidin Mustafić.   Na sjednici je razmatran slijedeći : Dnevni red :   1.    Izmjena  Statuta Obrtničke komore Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o obrtu u cilju preregistracije Obrtničke...
TENDERI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...
SAJMOVI
16. August 2016 - 12:02
Poštovani obrtnici, Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa Federalnom obrtničkom komorom i organizatorom sajma "Biznis forum sajam " u Prizrenu obezbijedili mogućnost nastupanja obrtnika na sajmu...