PRELIMINARNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA «PODRŠKA RAZVOJU KANTONA» ZA 2023. GODINU

Obavještavamo sve zainteresirane da su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavljene Preliminarne rang liste korisnika grant sredstava po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava “Podrška razvoju Kantona” za 2023. godinu.   Više informacija na linku ispod: https://www.vladatk.kim.ba/clanak/preliminarne-rang-liste-korisnika-grant-sredstava-po-javnom-pozivu-za-dostavljanje-prijava-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-podrska-razvoju-kantona-za-2023-godinu

Održan događaj – Turizam povezuje: inicijativa projekta USAID Turizam

Turizam povezuje je inicijativa projekta USAID Turizam u okviru koje se preiodično organizuju događaji za profesionalno umrežavanje turističkih partnera širom zemlje, uključujući lidere u vladinim institucijama, kompanijama, obrazovnim institucijama i nevladinom sektoru iz oblasti turizma , kulture, prirodnog naslijeđa i društvenog aktivizma. Na događaju je bilo riječi o pregledu dostignuća i 2023. godini i planovima za […]

Javni poziv – stari i tradicionalni zanati

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj kojim se izdvaja ukupno 200 tisuća KM iz Proračuna FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“. Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva sukladno kriterijima utvrđenim Javnim natječajem Projekt „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“ […]

Odluka Vlade o dodjeli grant sredstava za stare i tradicionalne obrte

Obrtnička komora Federacije u sklopu sastanaka, razgovora i poslovne korepodencije koje održava s FMRPO istaknula je važnost opstanka starih i tradicionalnih zanata na području FBiH elaborirajući stanje i problematiku s kojima se isti susreću, ističući važnost poticanja starih i tradicionalnih zanata, zakonsku problematiku očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povjesnog nasljeđa, turističke ponude i sl. Vlada […]

Obavijest za sve zainteresirane aplikante u okviru Javnog poziva za IMPAKT Akcelerator na području Tuzlanskog kantona

Informativne radionice IMPAKT akceleratora na području Tuzlanskog kantona održavaju se: 𝗧𝘂𝘇𝗹𝗮, 16.11.2023. godine, Plava sala Bosanskog kulturnog centra Tuzla, 14:00 do 16:00 𝗭̌𝗶𝘃𝗶𝗻𝗶𝗰𝗲, 29.11.2023. godine, Sala za sjednice Gradskog vijeća Živinice, zgrada Gradske uprave Živinice, 14:00 do 16:00 𝗚𝗿𝗮𝗰̌𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮, 05.12.2023. godine, Multimedijalna plava sala Gradske uprave Gračanica, 14.00 do 16.00 𝗦𝗿𝗲𝗯𝗿𝗲𝗻𝗶𝗸, 12.12.2023. godine, Plava sala […]

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu

ond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu JP BPEU MMSP 2023-1. Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.350,00 KM. U nastavku je tekst Javnog poziva i prilozi: Tekst javnog […]

Ministarstvo privrede TK – OBAVIJEST

Zbog velikog broj upita obavještavaju se podnosioci prijava po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu da je neophodno da u svojoj prijavi dostave svu taksativno nabrojanu OBAVEZNU DOKUMENTACIJU. Ukoliko aplikatni nemaju zaposlenih žena, odnosno nemaju zaposlenih osoba mlađih od 35 godina, ili nisu primili de […]