Javni poziv – stari i tradicionalni zanati

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj kojim se izdvaja ukupno 200 tisuća KM iz Proračuna FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“. Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva sukladno kriterijima utvrđenim Javnim natječajem Projekt „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“ […]

Odluka Vlade o dodjeli grant sredstava za stare i tradicionalne obrte

Obrtnička komora Federacije u sklopu sastanaka, razgovora i poslovne korepodencije koje održava s FMRPO istaknula je važnost opstanka starih i tradicionalnih zanata na području FBiH elaborirajući stanje i problematiku s kojima se isti susreću, ističući važnost poticanja starih i tradicionalnih zanata, zakonsku problematiku očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povjesnog nasljeđa, turističke ponude i sl. Vlada […]

Održan sastankak sa ministrom FMRPO-a

Na poziv zamjenika premijera Federacije BiH i ministra Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, gospodina Vojina Mijatovića, predsjednik OKTK  Nedžad Nuhanović prisustvovao je sastanku zajedno s kolegama iz FOK-e i ostalih Kantonalnih obrtničkih Komora. Ministar Mijatović je istaknuo da su ovakvi sastanci okvir za buduću saradnju kako bi se u narednom periodu redovno i zajednički […]

Javni natječaj za grant sredstva u 2023. godini – Obavijest o produžetku roka za predaju dokumentacije.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 1. sjednici donijela Zaključak o produženju roka za prijave na raspisani Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu Rok za prijave na ovaj Javni natječaj se produžuje do 12. 6. 2023. godine. Sva propisana dokumentacija koja je bila validna za prvi rok […]

U septembru Međunarodni sajam poduzetništva i obrta “Grapos Expo” Gračanica

Međunarodni sajam poduzetništva i obrta “Grapos Expo” Gračanica je sajam poduzetništva i obrta širokog spektra, međunarodnog karaktera i razvojno-edukativnog usmjerenja. Sajam se profilira se kao sajam dostignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrta, starih i umjetničkih zanata te kvalitetnih uvjeta iz okruženja koji doprinose razvoju poduzetništva i obrta. Ovim putem, obaviještavamo obrtnike, poduzetnike, javnost, saradnike, […]

JAVNI POZIV ZA GRANT SREDSTVA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV -FMRPO Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu Tekst Javnog pozivai ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati na linku ispod: https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-za-grant-sredstva-u-2023-godini/

Javni natječaj za kreditna sredstva u 2023. – FMRPO

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava u 2023. godini Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pogledati u nastavku. Javni natječaj Smjernice Obrazac zahtjeva Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka Primjerak popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama Primjerak popunjene […]

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima – pomoć članova zajedničkog domaćinstva

  Zakon o obrtu i sordnim djelatnostima Federacije BiH ( “Službene novine FBiH”, 75/21), član 23. kaže: Član 23. (Članovi zajedničkog domaćinstva) (1) Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu. (2) Članovima zajedničkog domaćinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se: a) bračni […]

Detaljno uputstvo-kako pokrenuti obrt u FBiH

Šta je obrt? Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih privrednih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga. Ko može pokrenuti obrt? Svako lice uz ispunjavanje opštih i posebnih uvjeta u skladu sa Odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima može obavljati obrt kao: OSNOVNO […]