Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju […]

Obrtnička komora TK na Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta -Grapos – expo 2022.

Sajamska manifestacija “Grapos-expo” 2022.  godine održala se u terminu od  17.-20. maja 2022. godine u Gračanici, na lokaciji poslovna zona “Fering”. GRAPOS EXPO je sajam poduzetništva i obrta širokog spektra, međunarodnog karaktera i razvojno-edukativnog usmjerenja. Sajam se profilira  kao sajam dostignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrta, starih i umjetničkih zanata te kvalitetnih uvjeta iz […]

Održan okrugli sto na temu : “Realizacija majstorskog ispita na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH”

Okrugli sto pod nazivom “Realizacija majstorskog ispita na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH” održan je u Gračanici 17.05.2022. godine u organizaciji Obrtničke komore Tuzlanskog kantona. U uvodnom djelu učesnicima su se obratili: Amir Zukić- ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, zatim Ahmed Omerović – ministar obrazovanja i nauke TK, Edin Duraković-ministar […]

Javni poziv za grant sredstva u 2022. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2022. godinu   Tekst Javnog poziva i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati u nastavku. https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-za-grant-sredstva-u-2022-godine-2/

Konačna lista upravnih tijela Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. i 19. Pravilnika o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH  koordinator izbora objavljuje konačnu listu: Za Upravni odbor  Obrtničke komore Tuzlanskog kantona: a) Kandidati za Upravni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog katona: 1. Ervin Čergić – Banovići 2. Behajija Hotić – Lukavac 3. Emir Tinjić – Srebrenik 4. […]

Izborni prijedlozi za upravna tijela Obrtničke komore Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. i 19. Pravilnika o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH  koordinator izbora objavljuje izborne prijedloge: Za Upravni odbor  Obrtničke komore Tuzlanskog kantona: a) Kandidati za Upravni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog katona: 1. Ervin Čergić – Banovići 2. Behajija Hotić – Lukavac 3. Emir Tinjić – Srebrenik 4. […]

Odluka o provođenju izbora u Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona

Upravni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog kantona donio je odluku o raspisivanju i provođenju izbora u Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona. Izbori će se sprovesti u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (“Sl. novine FBiH”, br. 75/21) , Statutom Obrtničke komore TK, te Pravilnikom o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH.  Preuzmite […]

Javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području TK

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje: J A V N I  P O Z I V za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća […]

Mjere financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima

Na osnovu Uredbe o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 Federalno Ministarstvo razvoja poduzetništva o obrta je je u suradnji s UNDP-om napravilo Web aplikaciju za pružanje osnovnih informacija o dodijeli financijske pomoći. Preliminarne rezultate možete pogledati na ovom linku: https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/

Uredba o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH

Uredba o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 287. sjednici, održanoj 27.10.2021. godine, donijela je Uredbu o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, objavljena u Službenim novinama Federacije BiH, broj […]