Zakon o obrtu i sordnim djelatnostima Federacije BiH ( “Službene novine FBiH”, 75/21), član 23. kaže:

Član 23.
(Članovi zajedničkog domaćinstva)

(1) Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu.
(2) Članovima zajedničkog domaćinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se:
a) bračni drug,
b) djeca,
c) roditelji,
d) usvojenici i usvojitelji,
e) pastorčad i lica koja je obrtnik dužan izdržavati.
(3) Međusobna prava, obaveze i odgovornosti obrtnika i lica koje zapošljava uređuju se ugovorom o radu, koji se zaključuje u skladu sa zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *