Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona”, („Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 13/22 i 18/22) i broj: 02/1-11-31267/22 od 18.11.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja
privrede Tuzlanskog kantona

 


PRIJAVNI OBRAZAC_Finansiranje projekata za jačanje START-UP-a_19112022
PRIJAVNI OBRAZAC_Finansiranje projekata za jačanje obrta_19112022 PRIJAVNI OBRAZAC_Finansiranje projekata za jačanje MSP_19112022

Izjava-o-koristenim-pomocima-male-vrijednosti
IZJAVA- da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a – MSP
IZJAVA – da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a Obrt
CCF_000064
Smjernice START-UP_19112022
Smjernice OBRTI_19112022
Smjernice MSP_19112022


Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *