Na osnovu člana 18. i 19. Pravilnika o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH  koordinator izbora objavljuje konačnu listu:

Za Upravni odbor  Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

a) Kandidati za Upravni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog katona:

    • 1. Ervin Čergić – Banovići
    • 2. Behajija Hotić – Lukavac
    • 3. Emir Tinjić – Srebrenik
    • 4. Hasan Duraković – Gradačac
    • 5. Enver Šišić- Živinice
    • 6. Hasan Omerović – Gračanica
    • 7. Vahid Mustafić – Doboj-Istok
    • 8. Aldijana Toromanović – Tuzla

Za Nadzorni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

b) Kandidati za Nadzorni odbor Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

    • 1. Mehmed Demirović- Banovići
    • 2. Zijad Šabanović – Živinice
    • 3. Amir Kahrimanović – Čelić
    • 4. Edina Osmanović – Lukavac
    • 5. Ševal Ćorsuljić – Kalesija

Za predsjednika/potpredsjednika Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

c) Kandidati za predsjednika/potpredsjednika Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

    • 1. Emir Tinjić – Srebrenik
    • 2. Nataša Osmančević – Tuzla
    • 3. Nedžad Nuhanović – Gračanica

Za predsjednika/potpredsjednika Skupštine Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

d) Kandidati za predsjednika/potpredsjednika Skupštine Obrtničke komore Tuzlanskog kantona:

    • 1. Amela Vejzović- Tuzla
    • 2. Adisa Mešanović – Gračanica
    • 3. Admir Duraković – Gradačac

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *