Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju obrtničku/srodnu djelatnost na području Grada Gračanica, na osnovu odredaba Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09) (stari zakon), da su dužni uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21) (novi zakon) koji je stupio na snagu 30.9.2021. godine.

Članom 82. stavak 1. novog Zakona propisano je: „Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

S tim u vezi, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, a koji još nisu podnijeli zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom, obavezni su Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije-Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Gračanica, podnijeti isti, a najkasnije do 30.09.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije ili putem  telefona: 035 700-863.

Zahtjev za usklađivanje i Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala – Info centar) Grada Gračanica.

Uplata takse u iznosu od 15,00 KM vrši se na žiro račun – ASA banka naša i snažna d.d., broj: 1401020310000732; vrsta prihoda: 722 131; općina: 035.

banka naša i snažna d.d., broj: 1401020310000732; vrsta prihoda: 722 131; opićina: 035.