BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO PRIVREDE

Komisija za odabir korisnika grant sredstava

sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“  za 2022. godinu

 

Broj: 03/1-11-13049-6/22

Tuzla, 23.09.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona” za 2022. godinu objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar” dana 13.06.2022. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona” za 2022. godinu, objavljuje:

 

PRELIMINARNE  RANG LISTE KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ ZA 2022. GODINU ZA PROJEKT 3. I 4.

I

LISTE PODNOSILACA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE

Liste možete pogledati na linku ispod:

PRELIMINARNA RANG LISTA ZA PROJEKTE 3 i 4_23_09_2022

 

 

 

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *