Ovim putem pozivamo i podsjećamo lokalne zajednice na obavezu usklađivanja obrtničkog poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 75/21).

 

S tim u vezi, pozivamo se na član 82. stav 1. i stav 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ( “Sl. Novine FBiH”, broj 75/21) koji kaže:

 

Član 82. (Obaveza usklađivanja poslovanja)

 

  • Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti , a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona .

 

  • Nadležni organ prema sjedištu obrta ili srodne djelatnosti po službenoj dužnosti obavještava obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja sa ovim zakonom, kao i o potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje.

 

 

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *